Brexit a przeprowadzka Anglia Polska

Przeprowadzka z UK do Polski to wyzwanie dla wielu Polaków mieszkających poza ojczyzną. Istnieje całe spektrum czynników, jakie wpływają na decyzje nt. przeprowadzki Anglia Polska. Głównym powodem jest tęsknota za domem, wielu rodaków pomimo adaptacji w nowym kraju podkreśla, że tożsamość narodowa jest dla nich ważniejsza niż pieniądze. Zdarzają się przypadki osób, które pomimo dobrej pracy czy wybudowania domu decydują się na przeprowadzkę z UK, chociażby ze względu na dzieci, którymi rodzice ze względu na pracę nie mogą się zająć, a rodzina jest kilka tysięcy kilometrów od ich miejsca zamieszkania.

Warto jednak rozważyć istotne kwestie dotyczące przeprowadzki Anglia Polska, dlatego postaramy się przybliżyć wam je bliżej.

Jak powszechnie wiadomo, od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, również tym celnym, co skutkuje dodatkowymi opłatami związanymi z transportem towarów. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki w tej kwestii i mowa tutaj o mieniu przesiedlenia, które definiowane jest jako “mienie osobiste przewożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.” oraz jest ono zwolnione z należności celnych przywozowych.

Istnieją jednak pewne warunki dotyczące mienia osobistego, które umożliwiają zwolnione z opłat celnych przeprowadzki UK:

– “za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła”
– “jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.”

Dodatkowo, ów zwolnienie z opłat może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Jakie więc rzeczy można uznać za mienie osobiste?
W trakcie przeprowadzki, do mienia osobistego można zaliczyć:
– rzeczy osobiste
– meble oraz wyposażenie domu
– pojazdy w tym rowery i inne pojazdy mechaniczne
– inny dobytek, który umożliwia zaspokajanie standardowych potrzeb np. instrumenty muzyczne
– zwierzęta domowe

Reasumując, przeprowadzki Anglia Polska to bardzo duży krok, dla osób które się ich podejmują, jednak po mimo BREXITu nie jest to tak straszne jak mogłoby się wydawać. Kluczem do sukcesu jest firma transportowa, która umożliwi nam przeprowadzki bez stresu i dodatkowych kosztów.